Brancheaftale for taglægter

Siden 2005 har der været krav om at taglægter, der anvendes i Danmark, skal være kraftige og sikre. Ny brancheaftale fastholder kvaliteten og sikkerheden for dem, der arbejder på tagene.
Den hidtidige brancheaftale om taglægter skulle efter planen havde været ændret med indførelsen af kravet om CE-mærkning af taglægter fra den 1. september i år.


EU-kommissionen valgte imidlertid i 11. time at udskyde mærkningskravet i 3 år. Dermed bliver CE-mærkning af taglægter først et krav fra 1. september 2012. Beslutningen betød, at der er brug for at tilpasse og videreføre den eksisterende brancheaftale.


Forvirring om CE-mærkning


Udsættelsen af kravet om CE-mærkning af taglægter har givet anledning til en del usikkerhed og forvirring, specielt om CE-mærkede taglægter overhovedet må bruges og om den hidtidige T1-mærkning stadig er gældende.


Med revisionen af den eksisterende brancheaftale har byggeriets parter søgt at skabe klarhed om hvilken kvalitet og mærkning, der er gældende frem til 1. september 2012, hvor alle taglægter skal være CE-mærket.


Brancheaftalen kort


Reglerne om mærkning frem til 1. september 2012 er enkle:
Samtlige lægter skal være enten T1- eller C18-mærket. De kan også være mærket med begge dele.


Alle lægter skal være mærket og med mindst ét mærke.
Lægterne kan være CE-mærket, men det er først et krav fra 1. september 2012.


Herudover gælder de hidtidige regler, at lægterne skal være produceret efter DS/EN 14081-1, og produktionen skal være under uvildig kontrol svarende til kravene i samme standard. Standardlægten skal fortsat være mindst 38x73 mm ved 1 meters spændvidde.


Læs hele aftalen her.  (Opdateret maj 2012)


Nye krav i 2012


Efter 1. september 2012 er kravene enklere, for da skal alle taglægter, på linje med alt andet konstruktionstræ, være CE-mærket.
Er træet af nordisk oprindelse og sorteret efter den nye nordiske standard DS/INSTA 142, kan T1-mærket også indgå i CE-mærkningen.


Lægter kan allerede nu CE-mærkes, men fra 1. september 2012 er det et krav. Er man som leverandør klar til at CE-mærke konstruktionstræ og lægter, er der ingen grund til at vente til 2012.