Træ.dk

Træ.dk er træbranchens fælles informationsprojekt. Træ.dk blev blev stiftet i 1995 under navnet Træ Er Miljø.

 

Formål og visioner

Trædks formål er at formidle veldokumenteret viden om træ for at fremme brugen af dette miljøvenlige råstof og for at fremme træbranchens produktudvikling og afsætning. Som en vigtig sideeffekt ønsker Træ.dk at fremme netværksdannelsen og samarbejdet i træbranchen.

 

Visionen er at gennemføre et langvarigt informationsarbejde for at opnå langvarige effekter på danskernes viden om og holdning til træ. Herunder skal www.træ.dk være den alment kendte og brugte portal for træ på den danske del af Internettet.

 

Målgrupper

Træ.dks arbejde retter sig mod tre overordnede målgrupper: Befolkningen generelt, professionelle brugere af træ samt børn og unge.

 

Dansk Træforening er medlem af bestyrelsen for Træ.dk.
Dansk Træforening varetager sekretariatsfunktionen og den daglige ledelse af Træ.dk.

Træ.dk

Træ.dks formål er at formidle veldokumenteret viden om træ