Briefing Note - EU Timber Regulation

EU-Kommissionen udgiver ca en gang i kvartalet en kort publikation om EUTR, med fokus på de kompetente myndigheders håndhævelse af EUTR.


Notatet indeholder også andre nyheder om illegal skovhugst og handel med illegalt træ, herunder fx NGO’rapporter, samt nyt om relateret lovgivning og politik.


Notatet er udarbejdet af UN Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) som konsulent for EU-Kommissionen.

2018